inner left

Cjenik

Pronalaženje nasljednika:
Naša naknada u traženju nasljednika je, u principu,
postotni udio u nasljeđu kod kojeg posredujemo.
Ovdje se vodimo za 200 godina starom praksom
naše struke i ovisno o nasljednome redu našu uslugu
naplaćujemo od oko 25 do 33,33% od ukupne vrijednosti ostavine.
(parametri za to su stupanj srodnosti i moguće
potrebe za pomoći naših partnerskih ureda u inozemstvu. )


Istraživanje obiteljskih povijesti:
Naša satnica istraživanja obiteljske povijesti iznosi 100 EUR,
ne računajući PDV koji ovisi o zemlji u kojoj naručitelj prebiva
te dodatne troškove, poput troškova arhiva ili korespondencije pisanim putem.


Pribavljanje dokumentacije, isto kao i istraživanje obiteljske povijesti,
izračunava se prema satovima provedenim u tome poslu te po satu
iznosi 100 EUR, ne računajući PDV koji ovisi o zemlji u kojoj naručitelj
prebiva te dodatne troškove, poput troškova kopiranja dokumenata , ovjera i slično)

 
Sat bavljenja razjašnjenjem vlasničkih odnosa nad nekretninama
je 100 EUR po satu, ne računajući PDV koji ovisi o zemlji u kojoj
naručitelj prebiva te naknadu troškova, poput putnih troškova ili troškova kopija isprava

Genealozi d.o.o.