inner left

ЦЕНОВНИК

Проналажење наследника:
Наша накнада у потрази за наследником је, у принципу,
процентуални удео у наслеђу у коме посредујемо.
Овде смо вођени око 200 година старим
натурализованим процентом од око 25 до 33,3 посто
(параметри за то су степен сродности и могуће
потребе за помоћи наших партнерских компанија у иностранству.)

Истраживање породичних историја:
Наша сатница у истраживању породичне историје износи
углавном 100 евра,
не рачунајући ПДВ (који зависи од земље у којој живи наручитељ)
плус додатни трошкови (на пример, трошкови архиве)

Прибављање историјских докумената:
Наша сатница за прибављање документације  износи углавном 100 евра, не рачунајући ПДВ
(који зависи од земље у којој живи наручитељ) плус додатни трошкови
(на пример, трошкови  копирања докумената, овера и сл. )
 
Разјашњење власничких односа над некретнинама:
Наша сатница на том подручју у правилу износи 100 евра, укључујући евентуални ПДВ
(зависно од земље у којој живи наручитељ)
и накнаду трошкова (нпр. за копије исправа, путне трошкове)
Genealozi d.o.o, август 2013.