inner left

Pribavljanje podataka

Ured Genealozi d.o.o. pruža usluge prikupljanja povijesnih dokumenata, izvadaka iz državnih matica te raznih diploma u cijelome svijetu.
Također, želite li ostvariti pravo na državljanstvo, potražit ćemo za Vas dokumente koji su Vam u tu svrhu potrebni te za Vas organizirati njihov prijevod kod stalnoga sudskog tumača.

Specijalizirani smo i za prevođenje i transkripciju starih povijesnih tekstova i diploma.