inner left

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА

Компанија Genealozi d.o.o. је специјализована за прикупљање историјских повеља, докумената и диплома по целом свету. Исто тако, уколико желите да остварите право на држављанство, потражићемо историјске документе који су вам потребни и, ако је потребно, превешћемо их код овлашћеног судског тумача. Преводимо и транскрибујемо дипломе.