inner left

РАЗЈАШЊЕЊЕ ВЛАСНИЧКИХ ОДНОСА НАД НЕКРЕТНИНАМА

На подручју Републике Хрватске често се јавља проблем да су у земљишну књигу још уписани претпрошли власници због чега постоји опасност да исти једном пријаве своја права иако је неко други стекао некретнину. Сваки купац пре куповине жели да разјасни ситуацију, а за то је често потребно потражити претходне власнике. Међутим, они се често не налазе у Хрватској, него у некој другој држави бивше Југославије или можда више нису живи и зато би било пожељно ступити у контакт са наследницима тих особа/компанија. Овде вам Genealozi могу помоћи. Пронаћи ћемо претходне власнике и пренети вам њихове контакт податке.
Иако вам то неће бити једноставно, на крају ћете имати правну сигурност без бојазни да ће некретнину коју сте стекли затражити стари власник.


Ако вам је потребна правна помоћ у таквим стварима, препоручујемо да се обратите правници Кристини Мудровчић.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.