ЦЕНОВНИК

Проналажење наследника

Наша накнада у потрази за наследником је, у принципу, процентуални удео у наслеђу у коме посредујемо. Овде смо вођени око 200 година старим натурализованим процентом од око 25 до 35 посто (параметри за то су степен сродности и могуће потребе за помоћи наших партнерских компанија у иностранству).

Истраживање породичних историја

Наша сатница у истраживању породичне историје износи углавном 150 евра, не рачунајући ПДВ (који зависи од земље у којој живи наручитељ) плус додатни трошкови (на пример, трошкови архиве).

Прибављање историјских докумената

Наша сатница за прибављање документације износи углавном 150 евра, не рачунајући ПДВ (који зависи од земље у којој живи наручитељ) плус додатни трошкови (на пример, трошкови копирања докумената, овера и сл.)

Разјашњење власничких односа над некретнинама

Наша сатница на том подручју у правилу износи 150 евра, укључујући евентуални ПДВ (зависно од земље у којој живи наручитељ) и накнаду трошкова (нпр. за копије исправа, путне трошкове).

ЦЕНОВНИК